Kommunen om störd nattsömn: “Negativ påverkan på kommunens attraktivitet”

Arvikas kommunstyrelse har beslutat att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva den lokala trafikföreskriften mot nattlig trafik i centrala Arvika.

Arvika kommun motiverar beslutet med att störd nattsömn medför en betydande risk för psykisk och fysisk ohälsa och en negativ påverkan på kommunens attraktivitet, för boende och besökare.

“Kommunen bedömer därför, med anledning av konsekvenserna av störande biltrafik i centrala Arvika, att kommunens trafikföreskrift bör fortsätta gälla under tiden som Transportstyrelsen prövar frågan”, skriver kommunen på sin hemsida.

Länsstyrelsen har tidigare upphävt kommunens beslut, då har det till exempel handlat om att personer överklagat då man ansåg att föreskriften var otydligt formulerad.