Olaga hot utreds efter bråk i Arvika – "Såg ut att vara en pistol"

Nyheter och klipp

I sam­band med ett bråk i cen­tra­la Arvi­ka på tis­dags­kväl­len kros­sa­des ett föns­ter och en per­son blev hotad av vad som såg ut att vara en pistol, enligt vittnen.

FOTO: SAKEUS BERG.

När poli­sen anlän­de så hade den ena par­ten läm­nat plat­sen. Det fram­kom där­ef­ter upp­gif­ter om att per­so­nen hade setts på järn­vägs­sta­tio­nen. "Ett tåg hade läm­nat mot Char­lot­ten­berg så en annan patrull åkte till Järn­vägs­sta­tio­nen där den miss­tänk­ta per­so­nen greps", skri­ver poli­sen på sin hem­si­da. Den miss­tänk­ta per­so­nen har sedan förts till polis­sta­tion för förhör.

I nulä­get är brotts­ru­bri­ce­ring­en ola­ga hot och ska­de­gö­rel­se, men det kan för­änd­ras efter för­hör, skri­ver poli­sen på sin hemsida.