Kvinna till sjukhus med ambulanshelikopter efter olycka

Nyheter och klipp

Olyc­kan inträf­fa­de söder om Åmot­fors. FOTO: CHRISTIAN ENGSTRÖM.

En kvin­na fick föras till sjuk­hus med ambu­lans­he­li­kop­ter efter en sing­e­lo­lyc­ka på läns­väg 637 i höjd med Skällarbyn.

Ambu­lans­per­so­nal fanns på plats vid olycks­plat­sen. FOTO: CHRISTIAN ENGSTRÖM.

Strax före 17.00 på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till sing­e­lo­lyc­ka söder om Åmot­fors. Bilen stod i diket efter olyc­kan och det kom rök från air­ba­gen, enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter. Ing­en ska ha bli­vit fast­klämd i bilen.

En kvin­na för­des till sjuk­hus med ambu­lans­he­li­kop­ter efter olyc­kan. FOTO: CHRISTIAN ENGSTRÖM.

Kvin­nan är miss­tänkt för ratt­fyl­le­ri, upp­ger Jens auf der Hei­de, vakt­ha­van­de befäl hos poli­sen i regi­on Bergs­la­gen för NWT. 

FOTO: CHRISTIAN ENGSTRÖM.