Stopp i tågtrafiken efter tillbud – Oklart vad som inträffat

Nyheter och klipp

Det råd­de stopp i tåg­tra­fi­ken på tis­dags­kväl­len med anled­ning av ett till­bud. Det skri­ver Tra­fik­ver­ket på sin hem­si­da

Gen­re­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Det är i nnu­lä­get oklart vad som inträf­fat, och ini­ti­alt fanns det ing­en pro­gnos för när tra­fi­ken skul­le kun­na gå som van­ligt igen. 

Tåg­tra­fi­ken kan ha påver­kats på föl­jan­de stationer:

Char­lot­ten­berg, Åmot­fors, Otte­bol, Arvi­ka, Eda­ne, Hög­bo­da, Lene, Fagerås, Kil, Karl­stad C, Välsvi­ken, Väse, Kristi­ne­hamn, Deger­fors, Laxå.