Här grips misstänkte mannen efter väpnat rån mot apotek i Arvika

Nyheter och klipp

En man greps på Park­ga­tan i cen­tra­la Arvi­ka på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen efter ett väp­nat rån mot Kro­nans apo­tek på Styckåsgatan.

FOTO: LÄSARBILD.

Man­nen är i 25-års­ål­dern och greps av polis på Park­ga­tan, i nära anslut­ning till apoteket.

Lar­met om rånet kom 13.45 på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen. Enligt poli­sen kom en man beväp­nad med vad som vitt­nen upp­fat­tat som en kniv in på apo­te­ket och tving­a­de till sig mediciner. 

"Enligt vitt­nen ska man­nen ha visat vad som upp­fat­tats som en kniv men ing­en per­son ska ha kom­mit till fysisk ska­da i sam­band med rånet", skri­ver poli­sen på sin hemsida

Efter rånet läm­na­de man­nen plat­sen spring­an­de, men kun­de gri­pas av polis i nära anslut­ning till apoteket.

Man­nen i 25-års­ål­dern miss­tänks nu för rånet.

Läs ock­så: Man gri­pen efter kniv­dåd – Gran­ne kniv­hug­gen i handen