Man kom hem från hundpromenad – Upptäckte inbrottstjuv

Nyheter och klipp

En man som var ute med sin hund i Arvi­ka kom hem och upp­täck­te en inbrotts­tjuv i hemmet.

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Man­nen hade varit ute med hun­den i Högå­sen i Arvi­ka på lör­dags­mor­go­nen när inbrot­tet skedde.

Inbrotts­tjuv i hemmet

När man­nen kom hem från hund­pro­me­na­den upp­täck­te han att det stod en per­son i hem­met som då för­svann från platsen.

Tele­fo­nen stulen

Mål­sä­gan­dens tele­fon var bor­ta, men i övrigt är det oklart vad som bli­vit stulet.