44 coronapatienter på Värmlands sjukhus – Över 460 nya fall i länet

Nyheter och klipp

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.
FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.

Ytter­li­ga­re 463 fall av coro­na­vi­ru­set har rap­por­te­rats i Värm­lands län under helgen.

På fre­da­gen bekräf­ta­des 187 fall, på lör­da­gen ytter­li­ga­re 187 fall, och på sön­da­gen 89 fall. Totalt har nu 14.138 fall av viru­set kon­sta­te­rats i länet.

Prov­tag­ning­ar

2.801 nya prov­tag­ning­ar har gjort i länet, varav majo­ri­te­ten, 1.914, är egenp­tov­tag­ning­ar. Totalt har 192.000 prov­tag­ning­ar gjorts i Värm­land. Av des­sa är 106.419 egenprovtagningar.

Två nya dödsfall

Ytter­li­ga­re två per­so­ner har avli­dit med covid-19 i länet, och den tota­la siff­ran lan­dar på 188 för Värmland.

Sju per­so­ner får intensivvård

44 pati­en­ter vår­das på länets sjuk­hu­set, och sju av des­sa vår­das på inten­siv­vårds­av­del­ning (IVA)