Brand i byggnad söder om Sulvik – Flera stationer larmade

Nyheter och klipp

17:18 på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en brand i en mind­re, fri­ståen­de bygg­nad i Haget, söder om Sul­vik i Arvi­ka kommun.

Arkiv­bild. FOTO: SEBASTIAN WIJKANDER.

Enhe­ter från Gla­va brand­sta­tion och Arvi­ka brand­sta­tion har lar­mats till bran­den. Enligt ini­ti­a­la uppif­ter hand­la­de det om en ter­räng­brand utom­hus, men mind­re än en minut sena­re kom ett nytt larm med upp­gif­ter om en mind­re bygg­nad som brinner.