Lastbil blockerade riksväg 61 – Stor påverkan

Nyheter och klipp

En last­bil har fått stopp på riks­väg 61 strax norr om Gra­ning­e­ron­del­len i Arvika.

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Last­bi­len bloc­ke­rar en del av väg­ba­nan, enligt Tra­fik­ver­ket, som upp­ger att inci­den­ten har stor påver­kan på trafiken.