Gräsbrand i Gunnarskog – Yta på cirka 50 gånger 50 meter

Nyheter och klipp

Kloc­kan 15.25 på lör­da­gen den 17 april lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en ter­räng­brand i Gröttvål i Gun­nar­skog. Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter hand­la­de det om en gräsbrand.

Arkiv­bild. FOTO: CRISTOFFER LUNDSTRÖM

Sprid­ning mot skog

Enligt de ini­ti­a­la upp­gif­ter­na spred sig elden mot en skog och det brann cir­ka 5 meter från en byggnad.

- Jag var inte på plats men enligt styr­kan från Gun­nar­skog som var på plats så var läget lugnt, avbränt yta på c:a 50x50 meter, skri­ver Lars-Erik Karls­son, enhets­chef på rädd­nings­tjäns­ten, i ett mejl till Arvikamagasinet.

Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.