Två personer misshandlade vid busstationen i Arvika

Nyheter och klipp

Vid 18:40-tiden på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen var fle­ra polis­bi­lar samt ambu­lans på plats vid buss­sta­tio­nen i cen­tra­la Arvi­ka med anled­ning av en misshandel.

Fyra polis­bi­lar, varav en civil, var på plats vid bussta­tio­nen. FOTO: SAKEUS BERG.

Enligt poli­sen hand­la­de det om två per­so­ner som bli­vit miss­hand­la­de av två and­ra personer.

- De blev omplåst­ra­de av ambu­lans­per­so­nal på plat­sen, berät­tar Gabri­el Hen­ning, pressta­les­per­son hos Poli­sen i regi­on Bergslagen.

FOTO: SAKEUS BERG.