Fortsatt rekordmånga coronapatienter – 11 får intensivvård

Nyheter och klipp

Anta­let coro­na­pa­ti­en­ter som vår­das på sjuk­hus i Värm­land lig­ger kvar på sam­ma nivå som tidi­ga­re. 48 pati­en­ter vår­das på sjuk­hus varav 11 på inten­siv­vårds­av­del­ning (IVA).

FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH
FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH

31 nya fall av coro­na­vi­ru­set har bekräf­tats i Värm­land. Det tota­la anta­let bekräf­ta­de fall är nu 15.236.

Ytter­li­ga­re en avliden

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit med coro­na­vi­ru­set covid-19. Anta­let avlid­na med viru­set lig­ger just nu på 194. 

2.134 nya prov­tag­ning­ar har gjorts. 1.712 av de är egen­prov­tag­ning­ar. Totalt har 204.596 prov­tag­ning­ar gjorts där 115.892 är egenprovtagningar.