Gräsbrand spreds till skog norr om Arvika

Nyheter och klipp

På sena tis­dags­ef­ter­mid­da­gen fick rädd­nings­tjäns­ten larm om en gräs­brand i Spe­ke norr om cen­tra­la Arvika.

Det rör­de sig om en gräs­brand som spred sig till sko­gens, men rädd­nings­tjäns­ten lyc­ka­des släc­ka bran­den.

Arkiv­bild. FOTO. SEBASTIAN WIJKANDER.

Lar­met om bran­den inkom 18.25 på tisdagseftermiddagen.

Jes­si­ca Ave­ni­us, team­le­da­re på SOS Alarm säger till Arvi­ka­ma­ga­si­net att det rör sig om en gräsbrand.

- Det har spri­dit sig lite grann till sko­gen också.

Rädd­nings­tjäns­ten har satt en pro­gnos till 19.30 och kom­mer att vara kvar och kol­la av området.

- Bran­den är helt släckt, säger Jes­si­ca Avenius.