Nya skrämmande siffror: Rekordökning av coronafall i Arvika

Nyheter och klipp

Anta­let nya corona­fall i Arvi­ka är åter­i­gen rekord­många. För­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des 176 fall i kom­mu­nen, en ökning med 29 fall från före­gå­en­de vec­ka då 147 per­so­ner tes­ta­de positivt.

FOTO: SAKEUS BERG.

För­ra vec­kan sked­de ytter­li­ga­re en rekor­dök­ning av corona­fall i Arvi­ka. Totalt har nu 1.386 corona­fall kon­sta­te­rats i kommunen.