Covidavdelningen öppnar på Arvika sjukhus igen

Nyheter och klipp

Covi­dav­del­ning­en på Arvi­ka sjuk­hus har öpp­nat igen. Anled­ning­en är att man behö­ver fler plat­ser för pati­en­ter med covid-19.

FOTO: FOTOLADAN.

Smitt­sprid­ning­en i Arvi­ka ökar, och de två senas­te vec­kor­na har rekord­många fall av coro­na­vi­ru­set kon­sta­te­rats i kommunen.

Nu har covi­dav­del­ning­en på Arvi­ka sjuk­hus öpp­nat igen.