Varg skjuten i Eda – Man skäligen misstänkt för jaktbrott

Nyheter och klipp

En man är skä­li­gen miss­tänkt för jakt­brott efter att en varg sköts i Kop­pom i Eda kom­mun på lör­dags­kväl­len den 24 april. Vapen är tag­na i beslag, skri­ver poli­sen på sin hemsida.

FOTO: UNSPLASH.

Jaga­des med yxa

Enligt Svensk jakt hade var­gen vid upp­re­pa­de till­fäl­len gått in på en gårds­plan där familj och barn befann sig. Var­gen ska först ha jagats med yxa innan man­nen avlo­sa­de ett skott mot djuret.

Utred­ning­en leds av åkla­ga­re på Riksen­he­ten för mil­jö och arbets­mil­jö­brott, och poli­sen hand­läg­ger ären­det och vid­tar de utred­nings­åt­gär­der som åkla­ga­ren beslutar.