Skola kontaktade polisen om misstänkt drogpåverkad person

Nyheter och klipp

En sko­la i Åmot­fors kon­tak­ta­de poli­sen om en per­son som skul­le vara påver­kad. Per­so­nen miss­tänks nu för drograttfylleri.

FOTO: SAKEUS BERG.

Det var på mån­dags­för­mid­da­gen den 26 april som poli­sen blev kon­tak­tad av en sko­la i Åmot­fors. Man hade rea­ge­rat över en per­son som kom­mit i bil till sko­lan, och per­so­nen skul­le vara påverkad.

Miss­tänkt drograttfylleri

Poli­sen fick se for­do­net och stop­pa­de det. Nu miss­tänks per­so­nen för dro­gratt­fyl­le­ri, och sed­van­li­ga utred­ningsru­ti­ner utförs.