Årjäng: Man misshandlade kvinna i hemmet – Gripen

Nyheter och klipp

Poli­sen lar­ma­des till en bostad i Årjäng på tis­da­gen efter sam­tal från en kvin­na som upp­ger sig ha bli­vit miss­hand­lad av sin sambo.

Arkivbild. FOTO: SAKEUS BERG.
Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

Enligt poli­sen finns det barn på plat­sen. Hän­del­sen rubri­ce­ras som miss­han­del, och en man­nen har gri­pits och kom­mer att föras till polis­sta­tio­nen för fort­satt förhör.

Brotts­ru­bri­ce­ring­en är i nulä­get oklar.