Färre coronapatienter på länets sjukhus – Ytterligare en avliden med covid-19

Nyheter och klipp

Anta­let coro­na­pa­ti­en­ter som vår­das på sjuk­hus i Värm­land har mins­kat. Sedan mån­da­gens upp­da­te­ring har anta­let pati­en­ter mins­kat från 56 till 44.

Även anta­let pati­en­ter som inten­siv­vår­das har ock­så mins­kat, från 12 vid mån­da­gens upp­da­te­ring till 10 på tisdagen.

FOTO: SAKEUS BERG.

25 nya covid­fall har kons­tetrats sedan mån­da­gen, och det tota­la anta­let fall ham­nar på 16 174. 

Tes­ter

2 822 tes­ter har gjorts, varav 2 237 är själv­tes­ter. Totalt har 215 459 tes­ter gjorts, varav 124 085 ör självtester.

Ytter­li­ga­re en avliden

Ytter­li­ga­re en per­son ar avli­dit med covid-19 sedan mån­da­gen. Totalt har 197 per­so­ner avli­dit med vir­su­et i länet.