Larm om brand på servicehus i Arvika

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

Kloc­kan 23.38 på mån­dags­kväl­len lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till ser­vice­hu­set Tape­ten på Hamn­ga­tan i Arvika.

FOTO: SAKEUS BERG.

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des med anled­ning av att ett auto­ma­tiskt brand­larm satts igång, och var på plats med två bilar fram tills strax före mid­natt på måndagen.

Rädd­nings­tjäns­ten kon­trol­le­ra­de områ­det och kun­de kon­sta­te­ra att läget var lugnt på platsen.

FOTO: SAKEUS BERG.