Över 250 nya coronafall rapporterade – Fler intensivvårdas

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

252 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Värm­land sedan tis­da­gens upp­da­te­ring från Rer­gi­on Värm­land. Totalt har nu 16 423 fall av coro­na­vi­ru­set kon­sta­te­rats i länet.

Nu vår­das 43 coro­na­pa­ti­en­ter på sjuk­hus, under tis­da­gens upp­da­te­ring vår­da­des 44 på sjuk­hus i länet. 12 av des­sa 43 per­so­ner vår­das på inten­siv­vårds­av­del­ning, IVA. Det är en ökning med två pati­en­ter sedan tis­da­gens uppdatering.

1 042 nya tes­ter har gjort. Av de är 791 själv­tes­ter. Totalt har 216 501 tes­ter gjorts i Värm­land, varav 124 876 är självtester.

Inga nya dödsfall

Ing­en har avli­dit med covid-19 i Värm­land sedan Regi­on Värm­lands upp­da­te­ring i tis­dags, och anta­let som avli­dit med covid-19 i länet lig­ger kvar på 197 personer.