Skola inrymdes – Knivman omhändertagen

Nyheter och klipp

Gär­des­sko­lan i Åmot­fors fick inrym­mas efter att en kniv­man bet­tet sig under­ligt vid skolan.

FOTO: SAKEUS BERG.

Polis kal­la­des till Gär­de­sko­lan i Åmot­fors i Eda kom­mun på tors­dags­mor­go­nen. Sko­lan hade inrymts med anled­ning av en kniv­man som beted­de sig under­ligt vid skolan.

Poli­sen kun­de omhän­der­ta den kniv­be­väp­na­de man­nen. Hän­del­sen rubri­ce­ras av poli­sen som ett sjukvårdsärende.