Coronaläget i Värmland: 140 nya smittade

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re 140 corona­fall har kon­sta­te­rats i Värm­land sedan tors­da­gens upp­da­te­ring från Regi­on Värm­land. Totalt har nu 16 698 per­so­ner kon­sta­te­rats smit­ta­de i länet.

FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH
FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH

Tes­ter

1 432 tes­ter, varav 991 själv­tes­ter, har rap­por­te­rats. Totalt har 220 151 tes­ter, varav 127 502 själv­tes­ter, gjort i Värmland.

Ytter­li­ga­re en avliden

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit med covid-19 i länet. 199 per­so­ner har avli­dit med viru­set i Värm­land totalt.

På länets sjuk­hus vår­das under fre­da­gens upp­da­te­ring 41 pati­en­ter, 10 av de får inten­siv­vård på IVA.