Räddningsinsats mellan Arvika och Åmotfors – Tåg körde på älg

Nyheter och klipp

Ett per­son­tåg kör­de på en älg mel­lan Arvi­ka och Åmot­fors sent på fredagskvällen.

Rädd­nings­tjäns­ten påväg bort från plat­sen. FOTO: SAKEUS BERG.

Det var strax före 23.00 som rädd­nings­tjänst och ambu­lans lar­ma­des till vad som ini­ti­alt upp­gavs vara en kol­li­sion alter­na­tivt en urspårning.

Det visa­de sig sedan att tåget hade kört på en älg, vil­ket NWT rap­por­te­rat om.

Hän­del­sen ska ha inträf­fat på Värm­lands­ba­nan mel­lan Arvi­ka och Åmot­fors, i höjd med Kroppstad.

Ing­en män­ni­ska ska­da­des i sam­band med händelsen.