235 nya coronafall i Värmland under helgen

Nyheter och klipp

235 nya coronafall har konstaterats i Värmland under helgen. Under fredagen konstaterades 129 fall, under lördagen ytterligare 99 och på söndagen 7 fall.

FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH

Totalt har nu 16 930 fall av coro­na­vi­ru­set rap­por­te­rats i Värm­lands län.

40 coro­na­pa­ti­en­ter vår­das på länets sjuk­hus. 12 av de får intensivvård.

Tes­ter

1 654 coro­na­tes­ter rap­por­te­ras, varav 998 är själv­tes­ter. Totalt har 221 805 tes­ter rap­por­te­rats I Värm­land. Av de är 128 500 självtester. 

Inga nya döds­fall rap­por­te­ras. Under pan­de­min har 199 per­so­ner avli­dit med covid-19 I länet.