109 nya coronafall i Värmland

Nyheter och klipp

109 nya corona­fall har kon­sta­te­rats I Värm­land sedan tors­da­gens upp­da­te­ring, visar nya siff­ror från Regi­on Värmland.

FOTO: VIKTOR FORGACS/UNSPLASH

Totalt har nu 17 427 fall av viru­set kon­sta­te­rats i länet.

47 coro­na­pa­ti­en­ter vår­das på länets sjuk­hus, varav 14 på intensivvårdsavdelning.

693 nya tes­ter har gjorts. Av de är 360 själv­tes­ter. Totalt har 228 295 tes­ter rap­por­te­rats i Värm­land, varav 133 433 är självtester.

Inga nya döds­fall har rap­por­te­rats. Totalt har 200 per­so­ner avli­dit med covid-19 I Värm­lands län.