Man i 20-årsåldern avlägsnad – Spelade hög musik

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

En man i 20-års­ål­dern miss­tänks för för­ar­gel­se­väc­kan­de bete­en­de efter att ha spe­lat hög musik.

Det var nat­ten till sön­da­gen som poli­sen kon­trol­le­ra­de en bil i Styckå­sen. Man­nen blev avlägs­nad från plat­sen sam­ti­digt som en anmä­lan om för­ar­gel­se­väc­kan­de bete­en­de genom att spe­la hög musik i bilen.