Två cyklar stulna vid skola – Lärare såg förövaren

Nyheter och klipp

Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um. FOTO: SAKEUS BERG.

Under mån­da­gen blev minst två ele­vers cyklar stul­na utan­för Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um. En lära­re såg en för­ö­va­re bära iväg en av cyk­lar­na och ring­de 112.

- Två cyklar blev stul­na utan­för sko­lans entré vid lunch­tid. Båda cyk­lar­na var låsta, berät­tar David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan. 

Stöl­den ska ha skett mel­lan 12.15 och 12.30 på måndagseftermiddagen.

- En lära­re såg en per­son bära iväg med en av cyk­lar­na och lar­ma­de polisen.

Äga­ren till den ena cykeln hit­ta­de båda cyk­lar­na någ­ra tim­mar sena­re. De stod något kvar­ter bort från sko­lan, berät­tar Johannesson.

Alla som cyklar till sko­lan upp­ma­nas nu att låsa fast cykeln i cykel­stäl­let som ett kom­ple­ment till cykelns inbygg­da lås.