88 nya coronafall i Värmland – 30 på sjukhus

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

88 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Värm­lands län sedan tis­da­gens upp­da­te­ring från Regi­on Värmland.

I Värm­land har nu 18 156 fall av coro­na­vi­ru­set kon­sta­te­rats i länet under pandemin.

30 coro­na­pa­ti­en­ter vår­das just nu på sjuk­hus i Värm­land, 7 av de på intensivvårdsavdelning.

Inga nya dödsfall

Anta­let döds­fall i länet under pan­de­min lig­ger kvar på sam­ma nivå som igår, 209 fall. 

1 246 nya pro­ver har tagits, varav 894 är egna prov­tag­ning­ar. Totalt har 241 369 pro­ver tagits i länet under pan­de­min. Av des­sa är 143 118 prov­tag­ning­ar gjorts.