Man hängde upp och ned i stolpe vid arbetsplatsolycka

Nyheter och klipp

Arkivbild. FOTO: SAKEUS BERG.
Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

På ons­da­gen blev en man häng­an­des upp och ned i en elstolpe. 

Det var vid åtta-tiden på ons­dags­mor­go­nen lar­ma­des poli­sen till områ­det Ny i Arvi­ka kom­mun. Man­nen häng­de upp och ned i en tele­fon­stol­pe, rap­por­te­rar Arvi­ka Nyhe­ter.

Man­nen kun­de till slut sät­tas i säker­het tack vare en trak­tor med sko­pa, rap­por­te­rar Arvi­ka Nyheter.

Polis, rädd­nings­tjänst och ambu­lans lar­ma­des till plat­sen. En anmä­lan om arbets­platso­lyc­ka har upprättats.