Färre coronafall i Värmlands län – 53 nya fall

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

Ytter­li­ga­re 53 fall av coro­na­vi­ru­set har kon­sta­te­rats i Värm­lands län, visar fre­da­gens upp­da­te­ring från Regi­on Värm­land. Totalt har nu 18 268 fall av covid-19 kon­sta­te­rats i länet under pandemin.

Vid fre­da­gens lägesupp­da­te­ring vår­das 23 covid­pa­ti­en­ter på sjuk­hu­sen i Värm­land. 7 av de får intensivvård. 

Inga nya döds­fall har kon­sta­te­rats i länet. Det tota­la anta­let per­so­ner som avli­dit med covid-19 i Värm­land under pan­de­min lig­ger på 209.

1 042 nya prov­tag­ning­ar har gjorts, varav 710 egna prov­tag­ning­ar, Totalt har 243 409 prov­tag­ning­ar gjorts i länet under pan­de­min. 144 550 av de är egenprovtagningar.