Insändare: En ursäkt är självklart på sin plats

Nyheter och klipp

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.
Artikeln är en åsiktsartikel. Innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En ursäkt är själv­klart på sin plats.
För mer än 20 år sedan gjor­des ett fler­tal fel av Arvi­ka kom­mun i sam­band med Kevi­nut­red­ning­en. Det är vi alla över­ens om.

När KD's motion skrevs i bör­jan av året hop­pa­des vi på att vi kun­de ta efter Poli­sen i regi­on Bergs­la­gen och ge en ursäkt till famil­jen på kom­mu­nens väg­nar. Att på så sätt även visa att kom­mu­nen inte all­tid gör rätt och ta ansvar för det. Vi ser nu att det är ett öns­ke­tän­kan­de och att göra rätt ibland fal­ler på byrå­kra­ti och vil­jan att hjäl­pas åt för att göra rätt.

Vi vill här­med från det KD Arvi­ka varit del­ak­tig i, be om ursäkt för det som hände.

Asta Dani­els­son Blom KF leda­mot 1999–2002

Cat­ha­ri­na Leverström

Dani­el Kristensen