Tre bilar i kökrock vid järnvägsövergång

Nyheter och klipp

FOTO: SAKEUS BERG.

Tre per­son­bi­lar var inblan­da­de i en olyc­ka vid Strand­vä­gen i Arvi­ka. Olyc­kan sked­de vid 14-tiden på måndagen.

Ola Ols­son, styr­ke­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten i Arvi­ka säger att det hand­lar om en kökrock där den bak­re bilen har kört på bilen i mitten.

- Så den hade fått en skjuts och kört in i den som låg längst fram där, säger han.

Ola Ols­son. FOTO: SAKEUS BERG.

Inga per­sonska­dor har före­kom­mit i sam­band med olyc­kan. Där­e­mot fick man sane­ra platsen.

- Det blev sane­ring för oss, en bil hade läckt gly­kol här. Så vår upp­gift blev ju att ta upp den här gly­ko­len då. Så det var gans­ka lugnt för vår del, säger Ola Olsson.

Hur påver­kas tra­fi­ken i området?

- Det blev total­stopp i tra­fi­ken här, den här kor­ta sträc­kan från ron­del­len till infar­ten till tobaken.

Olyc­kan sked­de bara ett tio­tal meter från järnvägsövergången.

- Hade den skett vid järn­vä­gen här så hade vi fått begä­ra ett tåg­stopp, så tåg­tra­fi­ken hade ju legat nere helt här nu. Men som tur var så hade det gått bra så vi slapp att göra det då.

- Men det är all­tid ris­ker. Om olyc­kan hän­der och det är ett tåg på väg så kan det ju bli en all­var­lig händelse.