A‑traktor vägrade stanna för polis – Föraren flydde in i skogen när traktorn började brinna

Nyheter och klipp

Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG.

På tors­da­gen skul­le en polis­pa­trull kon­trol­le­ra en A‑traktor som gick för fort väs­ter om Char­lot­ten­berg. Föra­ren väg­ra­de dock att stan­na, och A‑traktorn bör­ja­de sedan brin­na var­på minst en per­son läm­na­de for­do­net springande.

Det var vid 20.00-tiden på tors­da­gens­kväl­len som en polis­pa­trull skul­le kon­trol­le­ra en A‑traktor som kör­de för fort. Det­ta på läns­väg 862 väs­ter om Char­lot­ten­berg. Enligt poli­sen gick A‑traktorn väl­digt fort, och föra­ren väg­ra­de att stanna.

Patrul­len såg då hur trak­torn bör­ja­de brin­na, och minst en per­son läm­na­de for­do­net spring­an­de. Trak­torn stod nära en bygg­nad som kla­ra­de sig utan stör­re ska­dor. Trak­torn där­e­mot var helt över­tänd. Rädd­nings­tjänst kal­la­des till plat­sen och fick släc­ka branden.

Polishun­dar sök­te efter föra­ren i sko­gen, och man anträf­fa­de efter en gans­ka lång spår­ning en ung man i 15-års­ål­dern. 15-åring­ens för­äld­rar kom för att häm­ta sonen, med­de­lar polisen.