Kraftig brand på skola i Nyköping

Nyheter och klipp

INRIKES. På ons­dags­mor­go­nen bör­ja­de det brin­na på en sko­la i Nyköping.

FOTO: ANTON BÄCKSHOLM.

På ons­dags­mor­go­nen pågick en kraf­tig brand på Vitt­ra Kungs­ha­gens sko­la i Nykö­ping. En stor resurs från rädd­nings­tjäns­ten sam­la­des vid sko­lan, som var helt övertänd.

Det råder stor sprid­nin­grisk till intil­lig­gan­de bygg­na­der, och bran­den upp­ges ha spri­dit sig till en idrottshall.

Det finns i nulä­get inga upp­gif­ter om att någon ska ha kom­mit till ska­da i branden.