Stora översvämningar efter åskovädret

Nyheter och klipp

Blixt över Arvi­ka. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Efter att ons­da­gens åsko­vä­der drog in över väst­ra Värm­land har myc­ket vat­ten sam­lats på gator­na, och rädd­nings­tjäns­ten har bland annat fått åka på larm om över­sväm­ning i käl­la­re under kvällen.

Så här såg det ut i Viks­ron­del­len efter åskovädret:

FOTO: JOHAN ULLSTRÖM.

Har du bil­der från oväd­ret och över­sväm­ning­ar­na? Mej­la bil­der­na till sakeus.berg@arvikamagasinet.se till­sam­mans med foto­gra­fens namn för att få de publicerade.