Översvämning i Ulricas källare efter åskovädret

Nyheter och klipp

När åsko­väd­ret drar in över Arvi­ka på ons­da­gen den 14 juli blir Ulri­ca Mörk en av många Arvi­ka­bor att drab­bas av över­sväm­ning i källaren.

Hon berät­tar att oer­sätt­li­ga saker för­störs och att det blir ett jät­te­pro­jekt att få det torrt.

Så här såg det ut i käl­la­ren vid 20-tiden på kväl­len för översvämningen.

FOTO: PRIVAT.

"Cirka 15 år sedan sist"

- Jag har bott här i tre år så det är förs­ta gång­en för mig. Mina gran­nar har bott här länge, enligt de så är det tred­je gång­en som de är med om det­ta. Cir­ka 15 år sedan sist, berät­tar Ulrica.

- Alla hus runt om mig har bli­vit drab­ba­de. Nio styc­ken som jag vet om. Men det är säkert fler längs gatan, fort­sät­ter hon.

Läs ock­så: Sto­ra över­sväm­ning­ar efter åskovädret

Oersättliga saker förstörda

Ulri­ca fort­sät­ter och för­kla­rar att oer­sätt­li­ga saker har förstörts.

- Det är inte så kul när saker man spa­rat till exem­pel­vis bar­nen bara är att kas­ta. Min­nen, kort, betyg. Oer­sätt­li­ga saker. Min sons pap­pa är avli­den. Saker efter honom som min son spa­rat är ju helt oer­sätt­ligt till exempel.

FOTO: PRIVAT.

Ulri­ca fortsätter:

Sedan är det ju saker som tvätt­ma­skin, tork­tum­la­re, en AC, hover­board, damm­su­ga­re och så vida­re som stått i avlopps­vat­ten som inte är bruk­ba­ra. Skor, klä­der, gar­di­ner och säng­klä­der går ju att köpa nya. 

"Ett jätteprojekt"

Även väg­gar­na och gol­vet ska­das av översvämningen.

- Jag har vat­ten i väg­gar­na och i gol­vet som gör att hela käl­la­ren behö­ver sli­pas för att få det torrt. Ett jät­te­pro­jekt i min värld just nu. Hop­pas bara på att för­säk­ring­en täc­ker det mesta så att man får hjälp med det, berät­tar Ulrica.

Tors­da­gen efter över­sväm­ning­en gick Arvi­ka kom­mun ut med ett med­de­lan­de på sin hem­si­da till de som drab­bas av över­sväm­ning. Där upp­ma­nar man till att göra en ska­de­an­mä­lan till sitt för­säk­rings­bo­lag samt anmä­la käl­larö­ver­sväm­ning­en via ett formulär.

Har eu ett nyhets­tips? Mej­la sakeus.berg@arvikamagasinet.se