Skåpbil förstörd i brand – Misstanke om brott

Nyheter och klipp

Nat­ten till mån­da­gen brann det i en skåp­bil i Övre Rud väs­ter om Gla­va. Man har inte kun­nat hit­ta någon natur­lig för­kla­ring till branden.

Det var kloc­kan 04.10 nat­ten till mån­da­gen som rädd­nings­tjäns­ten fick ryc­ka ut till bil­bran­den i Glava.

Poli­sen har varit på plat­sen, och man har inte kun­nat hit­ta någon natur­lig till var­för bilen bör­jat brin­na. En anmä­lan om ska­de­gö­rel­se genom brand skrivs därför.

I nulä­get finns ing­en miss­tänkt för bilbranden.