Pojkar i 15-årsåldern misstänkta för narkotikabrott – stoppades av polis i centrum

Nyheter och klipp

Två poj­kar i 15-års­ål­dern är miss­tänk­ta för brott efter att en polis­pa­trull stop­pat de i Arvi­ka cent­rum på fredagen.

En polis­pa­trull stop­pa­de och kon­trol­le­ra­de två poj­kar i fem­ton­års­ål­dern på fre­dags­kväl­len då de visa­de tyd­li­ga tec­ken på att vara påver­ka­de av nar­ko­ti­ka. De båda ung­do­mar­na får åka med polis­pa­trul­len för provtagning.

Rubriceras som narkotikabrott 

Man kom­mer dess­utom infor­me­ra soci­al­tjäns­ten och kil­lar­nas föräldrar.

Poli­sen rubri­cer hän­del­sen som narkotikabrott.