Olycka med älg – föraren till sjukhus

Nyheter och klipp

En föra­re av en per­son­bil fick föras till sjuk­hus med ambu­lans efter en olyc­ka med en älg på läns­väg 172 strax söder om Kläss­bol på söndagskvällen.

20:44 på sön­dags­kväl­len lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en tra­fi­ko­lyc­ka på läns­väg 172 strax söder om Kläss­bol, där en per­son­bil kol­li­de­rat med en älg. Även ambu­lans och polis kal­la­des till platsen. 

Föra­ren av per­son­bi­len fick till­syn av ambu­lans och trans­por­te­ra­des sedan till sjuk­hus, det skri­ver Arvi­ka Nyhe­ter.

Olycka. FOTO: ANDERS EDSTRÖM.
FOTO: ANDERS EDSTRÖM.

"Stor påverkan"

Enligt Tra­fik­ver­ket inne­bar olyc­kan en stor påver­kan på trafiken.

Senas­te blå­ljus-nyhe­ter­na hit­tar du här.