Skjutvapen hittades i bostad – man misstänks för grovt vapenbrott

Nyheter och klipp

En man i 60-års­ål­dern är anhål­len miss­tänkt för ett fler­tal brott, bland annat grovt vapen­brott. Det­ta efter att poli­sen hit­tat ett skjut­va­pen i man­nens bostad. 

Nat­ten till lör­da­gen fick poli­sen in sam­tal om en man i Agne­te­berg som slår på dör­rar med ett till­hyg­ge. Even­tu­ellt skul­le det hand­la om ett base­boll­trä. När poli­sen anlän­der till plat­sen iden­ti­fi­e­rar man en man i 60-års­ål­dern som miss­tänks för händelsen.

Läs ock­så: Ola­ga hot utreds efter bråk i Arvi­ka – "Såg ut att vara en pistol"

Hittade skjutvapen

När poli­sen kon­trol­le­rar man­nen i hans bostad hit­tar man ett skjut­va­pen, och man miss­tän­ker man­nen för vapen­brott. Det är i nulä­get oklart vil­ken typ av vapen det rör sig om.

Man­nen grips och förs till polis­sta­tio­nen för att för­hör ska hål­las, och på lör­dags­för­mid­da­gen med­de­lar poli­sen att en åkla­ga­re efter för­hör med man­nen beslu­tat att han ska vara fort­satt frihetsberövad. 

Man­nen är nume­ra anhål­len miss­tänkt för ett fler­tal brott. För­u­tom grovt vapen­brott är man­nen ock­så miss­tänkt för grovt ola­ga hot och våld­samt motstånd.