Rökutveckling i trapphus efter brand på spis – ingen var hemma

Nyheter och klipp

På sön­dags­ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till rök­ut­veck­ling i ett lägen­hets­hus i områ­det Haga i Arvi­ka. Enligt SOS-Alarm var det rök­ut­veck­ling i trapp­hu­set och en brand­var­na­re som lju­der från en lägenhet.

Vid 13.00-tiden på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen fick rädd­nings­tjäns­ten ryc­ka ut till ett lägen­hets­hus i Haga i cen­tra­la Arvi­ka. Anled­ning­en var rök­ut­veck­ling i en lägen­het samt i trapp­hu­set. Även ambu­lans ryck­te ut , men har inte behövt ta med sig någon patient.

Lägen­he­ten i frå­ga har bli­vit rök­fylld och rädd­nings­tjäns­ten har fått väd­ra ut röken.

Poli­sen med­de­lar att de har varit på plats, och det har visat sig att lägen­hets­in­ne­ha­va­ren, en kvin­na, har varit bor­ta en stund från lägen­he­ten och på något sätt har en spis­plat­ta gått i gång och en sladd som låg där har star­tat rökutvecklingen.

Allmänfarlig vårdslöshet

Ing­en ska ha kom­mit till ska­da i sam­band med bran­den, där­e­mot pra­tas det om att det var en hund i lägen­he­ten. Det säger Christi­na Hal­lin, pressta­les­per­son för poli­sen i regi­on Bergs­la­gen till Arvi­ka Nyhe­ter.

Kvin­nan som inne­har lägen­he­ten är i 50-års­ål­dern, och poli­sen skri­ver en anmä­lan om all­män­far­lig vårds­lös­het mot kvinnan.

Läs ock­så: Lägen­het total­för­störd i brand – äga­ren var på semester