Inbrott i parkerat tåg i Arvika

Nyheter och klipp

Nat­ten till mån­da­gen har det varit inbrott i ett tåg som stod par­ke­rat i Arvi­ka. I nulä­get är det oklart om det rör sig om en eller fle­ra gärningsmän.

Nat­ten till mån­da­gen har det varit inbrott i ett tåg som stod par­ke­rat i Arvi­ka. En eller fle­ra okän­da gär­nings­män har bru­tit sig in i kios­ken i en av tågets vag­nar och man har stu­lit läsk, kakor och godis. Det är i nulä­get oklart om något annat är stu­let eller om någ­ra peng­ar har varit för­va­ra­de i kiosken.

Anmälan om stöld

Tåg­per­so­nal har ringt till poli­sen och säger att han upp­täckt ett inbrott som har skett under nat­ten då tåget stod stil­la i Arvika.

Det är oklart om för­ö­va­ren eller för­ö­var­na har bru­tit sig in i tåg­vag­nen eller om man har gömt sig kvar på tåget för att där­ef­ter bry­ta sig in i kios­ken. Poli­sen har under­sökt brotts­plat­sen och man skri­ver en anmä­lan om stöld.