Larm om brand i villa i Gunnarskog

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des till en befa­rad brand i en vil­la i Gun­nar­skog på onsdagsförmiddagen.

lar­met om bran­den inkom 09.11 på ons­dags­för­mid­da­gen. Rädd­nings­tjäns­ten har anlänt till plat­sen men har inte kun­nat hit­ta någon brand, enligt SOS Alarm som sva­rar för rädd­nings­re­gi­on Bergslagen.