Larm om brand i lägenhetshus – ingen hemma

Nyheter och klipp

På sön­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till ett lägen­hets­hus i cen­tra­la Arvi­ka. Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter hand­la­de det om en brand­var­na­re som tjöt och det ska ock­så ha luk­tat i ett trapphus.

Det var vid 17.36 på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen som rädd­nings­tjäns­ten fick ryc­ka ut till ett larm om en brand i ett fler­fa­miljs­hus i cen­tra­la Arvi­ka efter att en brand­var­na­re tju­tit. Det ska ock­så ha luk­tat i trapp­hu­set enligt ini­ti­a­la uppgifter.

FOTO: SAKEUS BERG.
Rädd­nings­tjäns­ten his­sa­de upp brand­män med en steg­bil vid lägen­hets­hu­set. FOTO: SAKEUS BERG.

Lennart Lund­ström, rädd­nings­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten säger att man har varit inne i lägen­he­ten och kontrollerat.

- Det var ing­en brand, utan det var bara en brand­var­na­re som har star­tat av okänd anled­ning. Så det är ing­en fara här, allt är lugnt, säger han till Arvikamagasinet.

Rädd­nings­tjäns­ten vet i nulä­get inte vad som orsa­kat brand­lar­met att gå igång.

Ingen hemma

Enligt team­le­da­re på SOS Alarm som sva­rar för rädd­nings­re­gi­on Bergs­la­gen var ing­en hem­ma i lägen­he­ten när rädd­nings­tjäns­ten anlän­de. Upp­gif­ter­na bekräf­tas av Lennart Lundström.

- Det var ing­en hem­ma, säger han.

Lägen­he­tens inne­ha­va­re har varit ute och gått, berät­tar Lundström.

- En gran­ne hade mött de för en stund sedan. De var ute och gick. Så de är nog hem­ma snart, för­kla­rar han.

Hur ser det ut med ska­de­lä­get på lägenheten?

- Ing­en ska­da över huvud taget.

FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.