Jössefors IK:s medlemmar sätter betyg på pumptracken: "Nio av tio"

Nyheter och klipp

På lör­da­gen invig­des Jös­se­fors IK:s VM-klas­sa­de pumptrack, en slags cykel­ba­na för såväl cyklar och spark­cyklar som för rullskrid­skor eller rull­sto­lar. Nu betyg­sät­ter någ­ra av för­e­ning­ens med­lem­mar den nya anläggningen. 

Många unga sam­la­des för att pro­va den nya pumptrac­ken i Jös­se­fors när den invig­des på lör­da­gen. Anton, Vig­go och Vil­de är någ­ra av alla som pro­va­de den nya anlägg­ning­en. Alla tre är med­lem­mar i Jös­se­fors IK.

Vad tyc­ker ni om den nya banan?

- Ja, den är väl bra. Nu har man ju idrott på typ alla sätt. Man kan ju åka spark­cy­kel, ska­te­board, rullskrid­skor. Man kan ju använ­da alla sor­ters cyklar typ. De har byggt det jät­te­bra, säger Anton, 10 år.

Vig­go, 9 år hål­ler med om att banan är bra, och han tror att han kom­mer använ­da den väl­digt mycket.

- Jag tyc­ker att den är bra och fin, och alla får ju åka på den och ha lite oli­ka möj­lig­he­ter att bli lite bätt­re på saker, säger han.

- Man kan köra, det är myc­ket hopp och sånt där, säger Vil­de 9 år.

- Den är stor, den är lång, myc­ket hopp och kur­vor, säger han.

FOTO: LEIF NYGAARD.
FOTO: LEIF NYGAARD.

Betyg på banan

Anton, Vig­go och Vil­de får ge betyg på pumptrac­ken efter att ha pro­vat den.

- Det finns ju lite bätt­re banor än den här, lite stör­re och så, men den här är ju rik­tigt bra. Väl­digt nära, men det är typ en nia, för att det finns lite bätt­re, säger Viggo.

Han poäng­te­rar dock att när­he­ten till banan ger extra­po­äng. Anton hål­ler med om att när­he­ten till banan är bra.

- Det är ju bra, för då slip­per man ju åka rätt så långt. Det är ju den tred­je i Sve­ri­ge ock­så då. Men jag får nog ge nio av tio, säger Anton.

Här ska det vara världs­mäs­ter­skap i pumptrack ock­så. Vad tän­ker ni om det?

- Ja, då tän­ker man ju, då är det en gans­ka vär­de­full bana och så. Jag kom­mer ju vara med på det här VM-racet här, säger Anton.

- Det ska nog gå bra. Vi hop­pas väl på att det ska vara så lite ska­dor som möj­ligt. Det är bara att hop­pas på det bästa.

Vad tän­ker ni om invigningen?'

- Jo, men det är roligt. Då får ju alla vara här. Man kan ju vara här om man har trå­kigt, man kan ju cyk­la hit. Så man har ju rätt så myc­ket att göra om man bor gans­ka nära här då, säger Anton.

- Det är gött, om man lik­som inte har någon­ting att göra efter sko­lan, efter läx­or och all­ting. Jag bor ju över vägen här, sto­ra vägen. Då kan man bara cyk­la hit och åka lite spark­cy­kel och så, säger Viggo.

Antons betyg på pumptracken:

910

Viggos betyg på pumptrac­ken:

910

Vil­des betyg på pumptrac­ken:

9,8/10

Totalt betyg på pumptrac­ken:

9,26


Läs ock­så: Vide­o­re­por­tage: Spek­ta­ku­lärt VM-kval i Jössefors