Videoreportage: Spektakulärt VM-kval i Jössefors

Nyheter och klipp

Del­ta­ga­re från värl­den över kom till pumptrac­ken i Jös­se­fors vid sön­da­gens VM-kval. Slut­li­gen var 4 del­ta­ga­re i herr­klas­sen och 4 i dam­klas­sen kva­li­fi­ce­ra­de för VM i Por­tu­gal.

- Det har varit en otro­ligt rolig dag, myc­ket publik och väl­digt bra åka­re som har varit här, säger Elin Bal­kå­sen från för­e­ning­en Jös­se­fors IK som är värd för VM-kvalet.

Efter ett jämnt lopp mot Filip Svan­berg blev det Oskar Kind­blom från Kungs­bac­ka som tog hem herr­klas­sen i Jös­se­fors VM-kval. Han säger att det känns helt otroligt.

- Recep­tet för att vin­na är bara att slapp­na av och inte stres­sa upp sig, säger Oskar Kindblom.

Oskar Kindblom vann söndagens VM-kval i herrklassen. FOTO: SAKEUS BERG.
Oskar Kind­blom vann herr­klas­sen i Jös­se­fors. FOTO: SAKEUS BERG.

Efter Oskar Kind­blom på förs­ta plats kom Filip Svan­berg på en and­ra plats, Migu­el Calixto på en tred­je plats och Sebasti­an Mora­les på fjär­de plats. Alla fyra är kva­li­fi­ce­ra­de att gå vida­re till VM i pumptrack som hålls i Por­tu­gal i år. Oskar Kind­blom för­kla­rar att det var extra kul att möta Filip Svan­berg i den sto­ra fina­len om förstaplatsen.

- Vi bor gran­nar, trä­nar till­sam­mans. Så kul att möta just honom, säger Kindblom.

Lettisk vinnare i damklassen

I dam­klas­sen blev det Vine­ta Peter­so­ne som vann efter en final mot två­an Hele­na Sund. Trea blev Anni­ka Pet­ter­sen och fyra Jose­fi­ne Ahl­ström. Vine­ta Peter­so­ne berät­tar om tävlingen.

- Jag var inte säker på hur pumptrac­ken här skul­le vara, och när jag kom hit var den gans­ka svår. Så det var bra att jag sat­te det gans­ka bra och var snabb genom hela banan.

Vine­ta kom­mer från Lett­land och är BMX-cyklist, och hon har kört pumptracks tidigare. 

- Jag har gjort någ­ra kval tidi­ga­re. Jag upp­skat­tar det, men det är defi­nitvt något annorlunda.

Vineta Petersone vann söndagens VM-kval i damklassen. FOTO: SAKEUS BERG.
Vine­ta Peter­so­ne vann i dam­klas­sen. FOTO: SAKEUS BERG.

Pumptrac­ken i Jös­se­fors invig­des den 4 sep­tem­ber, men redan innan dess hade man avta­lat om att det skul­le hål­las ett VM-kval i Jös­se­fors. Pumptrac­ken är desig­nad av Velo­so­lu­tions som ock­så desig­nar and­ra pumptracks run­tom i värl­den. Det var redan från bör­jan tänkt att pumptrac­ken i Jös­se­fors skul­le hål­la VM-klass.

- Ja, den har ju kla­rat världs­klas­sen här nu då, känns det som. Vad jag har hört så är de väl­digt nöj­da med banan. SÅ den har varit utma­nan­de och snabb för dem, säger Elin Bal­kå­sen på Jös­se­fors IK.

Elin bal­kå­sen. FOTO: SAKEUS BERG.

Läs ock­så: Stort enga­ge­mang när ny pumptrack invig­des i Jössefors

Vad är svå­rast med banan i Jössefors?

- Något som de fles­ta antag­li­gen har märkt är kur­vor­na. De är avgö­ran­de, det är där du ökar eller för­lo­rar mest fart. Så jag antar att kur­vor­na är vik­ti­ga­re än hop­pen, säger Vine­ta Peter­so­ne, vin­na­re i damklassen.

Oskar Kind­blom säger att det svå­ras­te för honom är att banan är en pumptrack och inte är en BMX-bana som han är van vid.

- Jag är ju van att ha myc­ket mer plats, och här är det ju väl­digt taj­ta sväng­ar. Så man får verk­li­gen luta sig myc­ket och slapp­na av för att inte fly­ga ut helt enkelt. Så att inte fly­ga ut är nog det svå­ras­te, säger Kindblom.

"Kommer bli riktigt tufft"

Efter att ha täv­lat i sön­da­gens VM-kval är nu totalt åtta del­ta­ga­re, 4 i dam­klas­sen och 4 i herr­klas­sen kva­li­fi­ce­ra­de till VM i Por­tu­gal. Oskar Kind­blom säger att det inte var vad han hade för­vän­tat sig.

- Det finns en chans och jag gjor­de det lik­som. Det känns helt sjukt. Nu stic­kar man om en månad lik­som. Det är bara full trä­ning egent­li­gen, när man kom­mer hem. Inte så myc­ket annat att tän­ka på.

Kind­blom säger att han inte har någ­ra sto­ra krav på vad resul­ta­ten blir i Por­tu­gal, och berät­tar att han har många före­bil­der som kom­mer täv­la i Portugal.

- Det kom­mer bli rik­tigt tufft, men nu får jag bara cyk­la myc­ket pumptrack så får vi se. Trä­na kom­mer jag ju göra. Men det känns bra.

Vine­ta Peter­so­ne, vin­na­ren i dam­klas­sen berät­tar att hon redan har kört banan i Por­tu­gal där VM-täv­ling­en kom­mer att hållas.

- Jag gjor­de ett kval där för­ra året så jag ser fram emot det. Det kom­mer bli tufft, säger hon.


Följ Arvi­ka­ma­ga­si­net på Face­book och Instagram!

Läs ock­så: Jös­se­fors IK:s med­lem­mar sät­ter betyg på pumptrac­ken: "Nio av tio"