Två bilar kolliderade i Sulvik – två förare inblandade

Nyheter och klipp

Två per­son­bi­lar kol­li­de­ra­de i Sul­vik­skor­set mel­lan läns­väg 648 och Vall­farts­vä­gen i Arvi­ka på torsdagsförmiddagen.

Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 11.44 på för­mid­da­gen. Rädd­nings­tjänst, ambu­lans och polis kal­la­des till plat­sen. Enligt poli­sen ska två per­son­bi­lar med föra­re vara inblan­da­de i olyckan.

Lucas Hett­man, team­le­da­re på SOS Alarm säger att det rör sig om två per­son­bi­lar som kolliderat.

Vägen var avstängd en tid efter olyc­kan, men kun­de öpp­nas upp full­stän­digt när man var kla­ra på plat­sen. Ing­en per­son har förts till sjuk­hus med ambu­lans, enligt Lucas Hett­man, team­le­da­re på SOS Alarm.

Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter från poli­sen skul­le det hand­la om en olyc­ka i Arvi­ka cent­rum, men sena­re kor­ri­ge­ra­des det­ta till att olyc­kan skett i kors­ning­en Vall­farts­vä­gen och läns­väg 648 i Sulvik.