Personbil kolliderade med älg i Klässbol

Nyheter och klipp

En per­son­bil kol­li­de­ra­de med en älg på ons­dags­mor­go­nen. Poli­sen upp­ger att älgen enligt rädd­nings­tjänst på plats har rest sig efter olyc­kan och gått in i skogen.

Vilto­lyc­kan inträf­fa­de på Läns­väg 172 i höjd med Kläss­bol, söder om Arvi­ka. Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter låg älgen kvar på vägen och det var oklart om den lev­de. Sena­re med­de­la­de poli­sen att älgen rest sig upp och gått in i sko­gen, enligt rädd­nings­tjänst på plats.

Bilen som kört på älgen stod oläg­ligt till för övrig tra­fik. Det upp­stod där­e­mot inte någ­ra per­sonska­dor i sam­band med kol­li­sio­nen. Rädd­nings­tjäns­ten diri­ge­ra­de om tra­fik för­bi plat­sen tills bilen kun­de bärgas.