Videoreportage: Unika teatergruppen 123 Schtunk gästade Sveateatern

Nyheter och klipp

På lör­dags­kväl­len gäs­ta­de tea­ter­tri­on 123 Schtunk Sve­a­te­a­tern i Arvi­ka. De spe­la­de tea­ter­pjä­sen "Den lysan­de tea­ter­grup­pen". Många kom för att tit­ta på grup­pen, som har ett unikt sätt att spe­la på, en slags bland­ning mel­lan manus och improvisation.

SE OCKSÅ: Vide­o­re­por­tage: Svea Bio och Tea­ter får sti­pen­di­um på 150 000 kronor

Tea­ter­grup­pen består av Bor­t­as Jose­fi­ne Anders­son,
Dick Karls­son och Las­se Bei­scher. Jose­fi­ne är grun­da­re och med­lem i 123 Schtunk. Hon för­kla­rar att det i många gen­rer av tea­ter finns en så kal­lad fjär­de vägg, att det blir mer som ett titt­skåp för publiken.

- För vår del känns det bra att lik­som ta bort den, bry­ta den så att man kan använ­da sig av det som är spe­ci­ellt med tea­ter. Att vi fak­tiskt är i sam­ma rum, säger hon.

Håkan Jive­sand, ord­fö­ran­de i IOGT NTO Arvi­ka berät­tar ock­så att man redan nu pla­ne­rar att ta dit 123 Schtunk igen under våren om allt går i lås.

Se mer i vide­o­re­por­ta­get ovan.


Följ Arvi­ka­ma­ga­si­net på Face­book och Instagram!